REGISTRASIE VORM

REGISTREER TEEN 15 JULIE 2021 (laat registrasies sal aanvaar word)

REGISTRASIE IS NIE BEPERK TOT GESINNE IN SIONSRAND KERK NIE

Met hierdie program wil ons meer doen as net INLIGTING gee, ons wil ook 'COMMUNITY' skep. Na mekaar luister en by mekaar leer. Materiaal sal / kan ook via whats app beskikbaar gestel word.

VIR NAVRAE: Philip Voigt – 082 562 6943 / philip@sionsrand.co.za