Boodskap 1 | Verhoudings is belangrik | 29 April 2020
Boodskap 2 | Praat mekaar moed in | 6 Mei 2020
Boodskap 3 | Help mekaar dra | 13 Mei 2020
Boodskap 4 | Groet mekaar | 20 Mei 2020
Boodskap 5 | Vergewe mekaar | 3 Junie 2020
Boodskap 6 | Aanvaar mekaar | 10 Junie 2020
Boodskap 7 | Verdra mekaar in liefde | 17 Junie 2020
Boodskap 8 | Leef in vrede met mekaar | 24 Junie 2020
Boodskap 9 | Dien mekaar in liefde | 1 Julie 2020