Gemeente Update | 3 Februarie 2021


13 Februarie 2021 – 14 Februarie 2021

D-D-G | Dankbaar Dit Gee

November 2020

GeAnker Jeug Dinee


Boodskap 28 Februarie | Soek op die regte plek

Daar is dinge wat almal van ons graag wil hê, dinge soos selfvertroue, plesier, opwinding, avontuur, geluk, sekuriteit, vreugde, gemak, betekenis, goed voel oor myself, self-aanvaarding, ens. Hierdie dinge kan baie moeilik wees om te vind; ook om altyd ‘n baie sterk, of intense ervaring daarvan te kan hê. Om hierdie dinge te kan ervaar, soek ons na dinge wat ons glo of hoop daardie gevoel vir ons sal gee. Byvoorbeeld, ek wil graag SEKURITEIT ervaar, ek wil graag VEILIG voel, ek soek iets wat dit vir my kan gee. En ek dink of glo, dat ‘n WERK MET ‘N GOEIE SALARIS, my VEILIG sal laat voel. Of dat ‘n VERHOUDING met iemand my VEILIG sal laat voel…………. Elkeen het sy eie idee van wat hy DINK vir hom die gevoel sal gee. Hierdie dinge wat ons dink of glo vir ons sal laat voel wat ons wil voel, het gewoonlik te doen met prestasie en sukses, of iets wat ek kan koop, of ‘n inkomste, geld of roem, die erkenning van mense. Maar hierdie dinge stel ons maklik teleur, laat ons nie altyd VOEL wat ons gedink het ons gaan VOEL wanneer ons dit kry nie. Baie keer is daar opwinding aan die begin wat dan met tyd verdof en is jy maar net waar jy begin het. En partykeer ‘backfire’ dit op ons – en voel jy na die tyd nog verder as wat jy voor die tyd was. Met nog iets wat nie gewerk het nie…..!


Boodskap 21 Februarie 2021 | Vergifnis & Woede

Meer van ons dra woede in ons rond as wat ons dink….


Boodskap 14 Februarie 2021 | Vrees: altyd op ‘n manier in my lewe

Vrees kan jou VERLAM of jy kan dit vir jou laat WERK. Daar is 2 groot redes waarom ons vrees. En 3 dinge om te doen wat ons kan vry maak van vrees.


Boodskap 7 Februarie 2021 | NEGATIWITEIT BEGIN BY VREES

Negatiwiteit het sy oorsprong by vrees. Vrees om VREDE, LIEFDE en ERKENNING te verloor. Ontdek in die Bybel hoe God hierdie dinge wat ons soms verloor, vir ons teruggee. Omdat ons dit in Hom nie verloor nie.