Help ons om ‘n verskil te maak. Ons wil graag vir Uviwe ‘n nuwe watertenk aankoop. Maak ‘n donasie, soos jy kan, in Sionsrand se bankrekening. Gebruik asb die volgende as verwysing: UVIWE

VAN UVIWE:

It has been a disappointing week with theft and vandalism at our Uviwe Centre in Schauderville.

Among other things stolen and vandalised, our 2500L JoJo tank similar to the one in the picture was stolen. It has been challenging running our programs without running water – and without a water tank, for the past 2 days.

Bank Besonderhede:

ABSA Bank

Rek No: 140 016 6532

Takkode: 632 005

Verwysing: UVIWE