Leraar: Ds Philip Voigt

Skriba: Marthie Gerber

Koster: Jimmy van Der Schyff