LERAAR:    Ds Philip Voigt

SKRIBA:    Me Martie Gerber

KOSTER:  Mnr Jimmy van der Schyff