CANSA

 • ons ondersteun elke jaar die ‘CANSA walk’

CMR

 • ons kook sop vir CMR
 • ons samel kos en klere in

Laerskool De Vos Malan

 • ons maak broodjies / kospakkies vir die skool se nasorg program

Linton Grange Kliniek

 • ons bedien koffie by die kliniek elke eerste Woensdag oggend van die maand

Livingstone Hospitaal

 • ons doen een keer per kwartaal ‘n hospitaal besoek – ons kinders maak vir die pasiente kaartjies

Louisa Myburgh Ouetehuis

 • ons bedien tee by die tehuis een keer per jaar (gee ook ‘n kort boodskap)
 • help met fondsinsamelings projekte

MES Aksie

 • samel klere en kos in
 • ondersteun hul Winterhoop projek

MTR Smit Kinderhuis

 • Help met leeswerk en huiswerk
 • Neem kinders na sportaktiwiteite (soos bv. sokker)
 • Neem kinders kerk toe op ‘n Sondagoggend

Ons brei

 • ‘Care Bears’ vir kinders in die Gamtoosvallei
 • vir Algoa Frail Care o.a. beanies, kouse en serpe

Senior Lidmate

 • ons versorg ons senior lidmate met:
  • funksies
  • ‘n braai
  • besoeke

Skool Skoene projek

 • ons maak skoolskoene bymekaar vir kinders wat dit nodig het

Ons help graag soos ons van mense se behoeftes bewus raak, binne en buite die gemeente.