Beradingsdiens

 • ons verskaf ‘n beradingsdiens aan mense wat ‘n behoefte het

Bybelstudie Groepe

 • ons het verskeie groepe waarby enigeiemand kan inskakel

Gemeente-Kuier

 • twee keer per jaar reël ons ‘n gemeente-kuier sodat mense mekaar kan leer ken

Musiekbediening

 • ‘n toegewyde span hanteer ons musiekbediening

Paasnaweek

 • ons hou die Donderdagaand ‘n spesiale diens
 • Vrydagoggend bedien ons nagmaal by lidmate wat nie in die kerk kan kom nie

Phoebe-Kellerman Groep

 • Dinsdag-oggende kom die senior lidmate bymekaar om na ‘n boodskap te luister en saam te kuier

Pinkster

 • Een keer per jaar word Pinkster week gehou

Siekespan

 • Ons het ‘n getroue siekespan wat mense besoek in die hospitaal en by die huis

Week van Gebed

 • In die begin van elke jaar kry lidmate die geleentheid om geestelik voor te berei vir die jaar deur ‘n week se byeenkomste wat gereël word

Wêreldbiddag

 • Ontbyt word gereël op die Wêreldbiddag vir mans
 • Ons is ook betrokke by die Wêreldbiddag vir vroue