geAnker Jeug

Sondagoggend

 • Elke Sondagoggend (in die skoolkwartaal) is daar tydens die diens ‘n kindersegment
 • Voorskool tot Gr. 3 gaan na die kindersegment na die saal waar hulle in kleingroepies bymekaarkom
 • Gr4 tot Gr 11 kom na die diens in hul kleingroepies bymekaar
  • Ons gebruik ‘n boekie wat ons self saamgestel het – ons leer ons kinders die beginsels van dissipelskap
   • om te LUISTER wat die Here sê
   • om te DOEN wat die Here vra
   • om te DEEL met ander wat ons by God hoor
 • Ons betrek ons kinders ook in die oggenddiens

JeugAande

 • Woensdag-aande het ons jeug vanaf 18:00 tot 20:00

Kampe

 • 3 kampe word gereël deur die loop van die jaar

Ouers

 • Ons wil graag ouers ondersteun in die geestelike begeleiding van hul kinders
 • Spesiale aandag word aan ouers gegee wat hulle kinders bring om te laat doop

Skole

 • Ons beplan om by verskillende skole betrokke te raak om veral onderwysers te ondersteun

Welsyns Organisasies

 • Elke jaar betrek ons, ons kinders by die ondersteuning van ‘n welsyns organisasie (bv. CHOC)