Stel die leraar in kennis

‘n Ontmoeting word dan gereël waartydens die begrafnisreëlings getref sal word.