Stel die leraar in kennis.

‘n Ontmoeting word dan gereël waartydens die begrafnisreëlings getref sal word.