Bank besonderhede

ABSA BANK

Sionsrand Kerk

Rek no.: 140 016 6532

Takkode: 632 005

Gebruik as verwysing ‘VAN’ & ‘VOORLETTERS’ en waarvoor dit bedoel is, bv ‘D/O vir dankoffer.

YOCO

Kaart fasiliteite is beskikbaar. Kontak die koster (Jimmy) vir kaartbetalings op 082 325 5794.

SnapScan

Vroue-bediening se bank besonderhede

ABSA BANK

PE Sionsrand Diensaksie

Rek no.: 140 016 5242

Takkode: 632 005